Ooglidcorrectie boven

ALGEMEEN Tijdens het ouder worden verliest de huid langzaam zijn elasticiteit. In het gezicht ontstaan rimpels en de huid van de oogleden kan zo uitrekken dat hij zwaar drukt op de ogen of zelfs over de wimpers hangt. Dit kan problemen geven bij het zien. Een vaak gehoorde klacht van patiënten is ook dat ze vinden dat ze er zo moe of oud uitzien.

Verslapping van de huid van het bovenooglid kan gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Dit noemt men ook wel blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie). Soms wordt een bovenooglidcorrectie gecombineerd met een correctie van het onderooglid of van het voorhoofd of wenkbrauwen.

WERKWIJZE Correctie van de bovenoogleden kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder algehele verdoving plaatsvinden. Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt in de polikliniek. U mag dan direct na de ingreep weer naar huis. Als u een algehele verdoving krijgt, wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen in de dagverpleging.

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het huidoverschot af dat weggenomen moet worden. Bij de operatie wordt een snee in de plooi van het bovenooglid gemaakt. Het huidoverschot, al dan niet gecombineerd met overtollig vetweefsel wordt weggehaald. Het litteken komt te liggen in de natuurlijke plooi van het bovenooglid. Zo'n litteken is nauwelijks zichtbaar.

NA EEN CORRECTIE VAN DE OOGLEDEN De eerste dagen na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Na 2 tot 3 weken is alle zwelling verdwenen.

Het verdient aanbeveling om thuis de eerste dagen te rusten en de oogleden te koelen met koude kompressen of een ijsbril (leg wel een gaasje tussen de ijsbril en de huid, anders bevriest de huid!). De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig. Na vier tot zeven dagen worden de hechtingen verwijderd, waarna het litteken eventueel met een zalf of crème kan worden ingesmeerd (vanaf 2 weken).

RISICO'S EN COMPLICATIES Soms lekt de wond na een correctie van de bovenoogleden wat langer na (tot 24 uur). U kunt dit met een gaasje wegdeppen. Ook kan het voorkomen dat u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet geheel kunt openen of sluiten. Om de ogen te behoeden voor uitdrogen kunt u via de arts oogdruppels of zalf verkrijgen die het uitdrogen tegengaan.

Het resultaat van een bovenooglidcorrectie is meestal langdurig, maar als de huid en de spier rondom het oog verder verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn. Ook als de oogleden niet geheel symmetrisch zijn, kan een correctie noodzakelijk zijn.

Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf.

KOSTEN De kosten van een bovenooglidcorrectie worden alleen door de ziektekostenverzekeraar vergoed als er sprake is van een medische indicatie. Echter, iedere verzekeraar hanteert hierbij zijn eigen regels.

Als de verzekeraar de ingreep niet wil vergoeden, bestaat de mogelijkheid toch de operatie uit te laten voeren, waarbij u zelf de kosten draagt. De kosten van een dubbelzijdige bovenooglidcorrectie bedragen 1150 euro.