Ooglidcorrectie onder

ALGEMEEN Veel mensen hebben last van wallen onder hun ogen. Die wallen zijn het gevolg van het slapper worden van de huid en de spier rondom het oog en/of van vetophoping onder het oog. Soms ontstaat de zwelling door vochtophoping in het ooglid. Ooglidwallen kunnen gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men deze operatie blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie). Soms wordt een onderooglidcorrectie gecombineerd met een bovenooglidcorrectie.

WERKWIJZE Correctie van de onderoogleden kan zowel onder plaatselijke als onder volledige verdoving plaatsvinden. Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt in de polikliniek. U mag dan na de operatie weer naar huis. Als u volledige verdoving krijgt, wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen in de dagverpleging.

Bij de operatie wordt een snee gemaakt onder de oogharen van de onderoogleden, met een uitbreiding naar de buitenste ooghoek. Daarna wordt het overtollige vet verwijderd of verplaatst en het huidoverschot weggehaald. De huid wordt naar de zijkant toe strakgetrokken en gehecht. De littekens trekken meestal fraai bij.

NA EEN CORRECTIE VAN DE OOGLEDEN De eerste dagen na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Na 2 tot 3 weken is alle zwelling verdwenen.

Het verdient aanbeveling om thuis de eerste dagen te rusten en de oogleden te koelen met koude kompressen of een ijsbril (leg wel een gaasje tussen de ijsbril en de huid, anders bevriest de huid!). De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig. Na vijf tot zeven dagen worden de hechtingen verwijderd, waarna het litteken eventueel met een zalf of crème kan worden ingesmeerd (vanaf 2 weken).

RISICO'S EN COMPLICATIES Soms lekt de wond na een correctie van de bovenoogleden wat langer na (tot 24 uur). U kunt dit met een gaasje wegdeppen. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden, een trekkend litteken of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten echter vanzelf.

Bij hevige pijn of verminderd gezichtsvermogen na de ingreep, moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Er kan dan sprake zijn van een nabloeding, welke direct verholpen dient te worden. Deze complicatie is zeer zeldzaam.

Wannneer de oogleden na de operatie niet helemaal symmetrisch zijn, of een nieuwe ooglid wal is ontstaan als gevolg van verdere verslapping van de huid en de spier rondom het oog, kan een nieuwe operatie noodzakelijk zijn. Aan zwelling van de oogleden door vochtophoping kan weinig worden gedaan. Ook voor donkere verkleuring van de onderoogleden bestaat geen goede oplossing.

KOSTEN De kosten van een onderooglidcorrectie worden over het algemeen niet vergoed door de ziektekosten verzekeraar. Dat komt omdat deze ingreep valt onder de cosmetische chirurgie en daar is geen vergoedingsregeling voor. Er bestaat de mogelijkheid toch de operatie uit te laten voeren, waarbij u zelf de kosten draagt. De kosten van een dubbelzijdige onderooglidcorrectie bedragen 1400 euro.