Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Als u deze website blijft gebruiken, stemt u in met het voldoen aan en gebonden zijn door de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Noordwest Ziekenhuisgroep met u in relatie tot deze website regelen. Als u het niet eens bent met enig deel van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik dan onze website niet.

De term 'Noordwest Ziekenhuisgroep' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website wiens geregistreerde kantoor is gevestigd op meerdere locaties in de regio. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Deze website gebruikt cookies om uw browse-ervaring te bewaken. Als u toestaat dat cookies worden gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen.
  • Noch wij, noch enige derde partijen bieden enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit zijn.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. We hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Nederland.
Quality Care is our Slogan