Borstlift / Mastopexie

ALGEMEEN Veel vrouwen hebben een probleem met te zware of hangende borsten. Door het gewicht van de borsten kunnen rug-, schouder- en/of nekklachten ontstaan. Soms ontstaan smetplekken in de plooi onder de borst. Ook wordt het hangen van de borsten soms als afstotend of beschamend ervaren. Te zware borsten kunnen worden verkleind (mamma reductie), hangende borsten kunnen worden gelift (mastopexie).

VOORBEREIDING In een eerste gesprek bij uw plastisch chirurg zal deze met u uw klachten en verwachtingen bespreken. Samen bepaalt u of de borsten verkleind moeten worden en hoeveel of dat alleen een lift van het borstweefsel moet plaatsvinden.

WERKWIJZE De operatie vindt plaats onder algehele verdoving. Bij een borstverkleining wordt een deel van het borstklierweefsel verwijderd met huid, er wordt een nieuw kleiner model borst gevormd en tevens zal de tepel verplaatst worden. Bij een borstlift wordt een gedeelte van de huid verwijderd en wordt de tepel verplaatst.

De wonden worden gesloten met oplosbaar hechtmateriaal. Er kunnen drains worden ingebracht die bloed en vocht uit de wond afvoeren.

In de meeste gevallen zal een opname noodzakelijk zijn.

MOGELIJKHEDEN EN VERWACHTINGEN De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de patiënt wat betreft de vorm, grootte en stevigheid. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn deze wensen voor 100% te realiseren. Na de operatie zullen de borsten kleiner (bij een borstverkleining) en steviger zijn maar er blijven altijd littekens. Het is niet altijd mogelijk om de borsten symmetrisch te maken en ook de vorm en gevoeligheid van de tepels kunnen anders zijn dan U had verwacht.

Rond de beide tepelhoven zal een cirkelvormig litteken ontstaan en verder komt er een litteken in verticale richting tussen de tepel en de plooi onder de borst, soms een litteken in de huidplooi onder de borst.

Men dient te bedenken dat door de sterke spanning die na de operatie in de weefsels optreedt, het uiteindelijke model anders wordt dan vlak na de correctie. Verder dient men zich te realiseren dat bij een borstverkleinende of verstevigende operatie géén correctie wordt verricht van het overtollige weefsel onder de oksels (eventueel doorlopend naar de rug). Verslapping die eenmaal begonnen is zal ook na deze vormverbeterende operatie doorgaan en kan het aanvankelijke resultaat op den duur nadelig beïnvloeden. Door algemeen 'aankomen' in gewicht, door zwangerschap of pilgebruik kunnen de borsten ook weer zwaarder worden.

De plastisch chirurg kan U geen bepaalde cup-maat van de BH garanderen na de operatie. In de meeste gevallen zal de cup-maat enkele maten kleiner worden (bij een verkleining).

RISICO'S EN COMPLICATIES Hoewel hieronder een aantal complicaties is opgenoemd, zijn over het algemeen een borstverkleining en een borstlift veilige operaties die praktisch altijd leiden tot zeer tevreden patiënten.

Een borstverkleining of lift heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Een enkele keer kan een nabloeding voorkomen. U moet dan nog een keer geopereerd worden waarbij de arts het nabloedende bloedvaatje dicht. De wond kan gaan infecteren, wat overigens zelden voorkomt. De meeste kans op infectie bestaat bij mensen die te veel onderhuids vetweefsel hebben. Het is daarom van belang om voor de operatie een zo normaal mogelijk gewicht te hebben.

Een late complicatie van een borstverkleining of lift kan zijn dat er wat overtollige huid aanwezig is bij de littekens. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is het nodig deze 'dog-ears' (ezelsoren) te verwijderen. Dit kan veelal onder plaatselijke verdoving op de polikliniek van het ziekenhuis gebeuren.

Na de operatie kunnen de symmetrie en de vorm en de littekens van de borsten tegenvallen. Ook een gevoelsstoornis van de tepels kan storend zijn.

Het uiteindelijke aspect van de littekens is niet geheel voorspelbaar. Vooral waar deze ver in de richting van de oksels doorlopen, kunnen ze vrij dik, rood en gevoelig worden. Na verloop van maanden neemt de gevoeligheid weer af, ze worden dunner en witter, maar kunnen ook breder worden.

Na een borstverkleining is het meestal niet meer mogelijk borstvoeding te geven.

Tenslotte kunnen gestoorde wondgenezing en weefselversterf leiden tot minder goede resultaten. In een zeldzaam geval kan weefselversterf van de tepel optreden.

KOSTEN Een borstverkleining wordt vaak vergoed door de ziektekostenverzekeraar. U dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals een minimale cupmaat, klachten die niet door bijvoorbeeld fysiotherapie kunnen worden verbeterd en een maximale BMI (verhouding tussen uw gewicht en uw lengte). De voorwaarden staan in uw polis of neemt u hierover contact op met uw ziektekosten verzekeraar.

Een borstlift wordt door de verzekeraar vaak beschouwd als een cosmetische ingreep en wordt niet vergoed. Er bestaat de mogelijkheid de operatie toch uit te laten voeren, waarbij u zelf de vergoeding voor de operatie betaalt. De plastisch chirurg geeft u van tevoren een opgave van de kosten. De kosten van een borstlift bedragen vanaf 3500 euro.

Hier Klikken voor foto's