Oorstand corrrectie

ALGEMEEN Afstaande oren, ook vaak flap oren of zeiloren genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Afstaande oren kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men dit otoplastiek (oto betekent oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf/zes jaar.

WERKWIJZE Het rechtzetten van flaporen kan onder plaatselijke verdoving of algehele verdoving worden uitgevoerd. In het eerste geval vindt de ingreep plaats op de polikliniek en kunt u na de ingreep weer naar huis. Als u onder algehele verdoving gaat, moet u een dag op de verpleegafdeling van het ziekenhuis blijven.

Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt in model gebracht en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd.

MOGELIJKHEDEN EN VERWACHTINGEN Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

NA EEN CORRECTIE Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Meestal moet het verband een week blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus zolang moeten uitstellen. Als het verband verwijderd is, moet u nog enkele twee weken 's nachts een elastische haarband dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport.

Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd.

RISICO'S EN COMPLICATIES Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

KOSTEN De kosten van het rechtzetten van flaporen worden soms wel en soms niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Na de leeftijd van 18 jaar wordt de correctie sowieso niet meer vergoed. Indien de kosten niet door de verzekeraar worden betaald is het mogelijk de correctie uit te laten voeren, waarbij u zelf de kosten draagt. De kosten voor een dubbelzijdige correctie van de afstaande oren bedragen 1400 euro.